Prawidłowe przygotowanie plików do druku

„Specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych.”

 

1.1. Format pliku. Plik produkcyjny winien być dostarczony w formacie pdf. Przyjmowane są także formaty: eps, tiff lub jpg.

1.2. Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated. W takich przypadkach należy liczyć się z tym, że w trakcie konwersji kolor finalny może odbiegać od tego, który oglądamy na ekranie monitora.

1.3. Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku powinien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Dla przykładu: ulotka o wymiarze docelowym A4 (po obcięciu) 210×297 mm powinna być przygotowana w formacie brutto ze spadami 214×301 mm.

1.4. Spady. Na spadach powinny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

1.5. Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

1.6. Strony publikacji. Awers i rewers może znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako pdf dwustronicowy), bądź w dwu osobnych plikach.

1.7. Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym powinien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

1.8. Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze powinny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią.

1.9. Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

1.10. Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.