Zależy nam abyś szybko uzyskał odpowiedź na swoje pytania. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Zachęcamy także do czytania naszego bloga. Znajdziesz tu sporo wiedzy poligraficznej i dziedzin pokrewnych.

W jakim formacie pliku należy przygotować projekt do druku?

Plik produkcyjny powinien być dostarczony w formacie PDF. Przyjmowane są także formaty:  TIFF lub JPG.

W jakiej kolorystyce ma przygotowany plik?

Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, PANTONE, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated.

Tekst w kolorze czarnym powinien składać się wyłącznie ze 100% koloru czarnego (black) i mieć włączony nadruk (overprint).

UWAGA! W przypadku prac generowanych z poziomu aplikacji biurowych możliwe jest wygenerowanie plików tylko w przestrzeni RGB. W takim przypadku należy liczyć się z możliwym przekłamaniem kolorów. W takim przypadku odstępstwa w kolorystyce nie podlegają reklamacji.

Jaki rozmiar mają mieć pliki?

Wymiar netto (po obcięciu) pliku powinien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 2-3 mm z każdej strony. Pliki pomocy znajdujące się przy produkcie mogą dodatkowo określać indywidualne wartości dla danych formatów.

Co to są spady?

Elementy projektu, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie) powinny znajdować się na spadach. Spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści (tekstów, ważnych elementów zdjęcia, logotypów itp.).

Jakie minimalne marginesy wewnętrzne zastosować w projekcie?

Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu druku i cięcia, istotne elementy projektu takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp. należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia. Pliki pomocy znajdujące się przy produkcie mogą dodatkowo określać indywidualne wartości dla danych formatów.

Mój projekt składa się z wielu stron. Czy strony należy przesłać oddzielnie?

Awers i rewers może znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako PDF dwustronicowy), bądź w dwu osobnych plikach, np. w przypadku ulotek lub wizytówek. W przypadku większej ilości stron (broszury, foldery itp.) zaleca się dostarczenie wszystkich stron w jednym pliku.

Chcę zamówić druki czarno-białe, jak przygotować plik?

Wszystkie elementy: tekst, elementy graficzne powinny składać się tylko z koloru czarnego lub jego jaśniejszego odcienia, zdjęcia natomiast powinny być zapisane w przestrzeni kolorów GRAY lub CMYK, przy czym wszystkie informacje powinny być zawarte wyłączenie w kanale czarnym (K-Black).

W projekcie użyłem zdjęć, jaką optymalną rozdzielczość przygotować?

Rozdzielczość bitmap powinna wynosić od 200 do 300 DPI.

W projekcie użyłem tekstów w kolorze białym na tle. Jaki minimalny rozmiar stopnia pisma zastosować?

W przypadku tekstów w kontrze z uwagi na zjawisko zalewania należy zastosować następujące parametry: dla czcionki jednoelementowej (np., Arial, Swiss, Helvetica itp.) minimum 5 pkt, dla czcionki szeryfowej (Times New Roman, Georgia itp.) – 7 pkt.

Dodatkowo tekst i grafika w kolorze białym (elementy w kontrze) powinny mieć wyłączony nadruk. W przeciwnym wypadku nie zostaną wydrukowane mimo iż będą widoczne na ekranie komputera.

Czy w każdym przypadku muszę zamieniać czcionki na krzywe?

Nie, nie wszystkie aplikacje mają taką funkcjonalność. Wszystkie czcionki użyte w pracy powinny być dołączone do pliku produkcyjnego. Jeśli aplikacja nam na to pozwala to możemy to zrobić, ale nie jest to konieczne, zwłaszcza przy dużej ilości drobnego tekstu.

Chciałbym uzyskać głęboką czerń, jakie składowe kolorów użyć?

Kolor czarny można uzupełnić o dodatkowe składowe CMY, należy jednak pamiętać, aby nie przekraczań sumarycznego nasycenia farby w ilości 300% dla papierów powlekanych i 240% dla papierów niepowlekanych.

W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Jeśli reprezentujesz podmiot gospodarczy lub prowadzisz działalność na własny rachunek możesz zamówienie złożyć zarówno przez nasz sklep, przesyłając mail lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmie.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jedyną formą zamówienia w chwili obecnej jest złożenie zamówienia w siedzibie naszej firmy.

Złożyłem zamówienie przez Internet. W jaki sposób mogę przesłać plik?

Pliki można przesłać:

  • za pomocą narzędzi wbudowanych w nasz sklep, podpinając plik do zamówienia,
  • przesłać e-mailem (do 20 MB)
  • za pomocą systemów do przekazywania dużych plików (np., Dropbox, WeTransfer itp.)
  • przesłać na nasz serwer ftp (dane dostępowe są wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, można też uzyskać po przesłaniu prośby e-mailem)